Thông báo về việc yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày: 01/09/2021

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

          Căn cứ Công điện số 1108/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng;

          Căn cứ Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định ngày 31 tháng 8 năm 2021;

          Căn cứ Báo cáo Tình hình dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tính đến 17h00 ngày 31/8/2021 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định ngày 31 tháng 8 năm 2021,

          Do tình hình diễn biễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên toàn trường nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

          1. Các lớp học tiếp tục thực hiện hình thức đào tạo trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

          2. Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên thông báo cho sinh viên, học viên hạn chế đi lại, không đi đến các nơi đông người.

          3. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K), đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Không tập trung quá số người theo qui định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch.

          4. Thực hiện khai báo y tế theo qui định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Việc khai báo y tế phải cập nhật thường xuyên, liên tục tại các thời điểm có biểu hiện thay đổi về sức khỏe.

          Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên