Ba công khai năm học 2021 - 2022

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Lương Thế Vinh thực hiện công khai các nội dung năm học 2021 - 2022 như sau:

Lưu ý: Thông tin được Nhà trường cập nhật liên tục theo quy định.

Admin - 20/04/2021

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên