Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành của khối ngành công nghệ kỹ thuật, kiến trúc, thú y; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên