Tầm nhìn - sứ mệnh

     Trường Đại học Lương Thế Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa hệ, đa trình độ; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học của khu vực châu thổ sông Hồng và cả nước.

     - Sứ mệnh: Trường Đại học Lương Thế Vinh là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo định hướng ứng dụng, đổi mới, sáng tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Nơi thực hiện khát vọng  thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

      - Tầm nhìn: Trường Đại học Lương Thế Vinh trở thành ĐẠI HỌC có vị thế cao trong hệ thống các trường đại học theo định hướng ứng dụng, đổi mới, sáng tạo của Việt Nam; ngang tầm với các ĐẠI HỌC VÙNG  về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

      - Mục tiêu chiến lược: Xây dựng Trường Đại học Lương Thế Vinh trở thành ĐẠI HỌC đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học, chất lượng đào tạo đẳng cấp Quốc gia; là địa chỉ  tin cậy đối với người học, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các kỹ sư và cử nhân của trường khi tốt nghiệp, ngoài phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ còn được trang bị bốn công cụ nghề nghiệp:

     - Có kiến thức rộng về ngành nghề được đào tạo để phát triển tài năng.

     - Có kiến thức chuyên ngành sâu, đáp ứng được yêu cầu của thực tế xã hội.

     - Sử dụng thành thạo và vận dụng công nghệ thông tin vào nghề nghiệp

     - Có vốn tiếng Anh chuyên ngành để trau dồi nghề nghiệp.

     Trải qua gần 20 năm kể từ khi thành lập, Trường Đại học Lương Thế Vinh đã không ngừng đổi mới xây dựng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nhà trường đã khẳng định vai trò của mình trong hệ thống các trường đại học. Đến nay nhà trường đã tạo dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáng kể, đảm bảo yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên