Ba công khai năm học 2020 - 2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Lương Thế Vinh thực hiện công khai các nội dung cho các năm học 2020 - 2021 như sau:

Lưu ý: Thông tin được Nhà trường cập nhật liên tục theo quy định.

Admin - 16/04/20220

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên