Viện Đào tạo từ xa

Viện đào tạo từ xa là đơn vị thuộc trường Đại học Lương Thế Vinh. Viện có chức năng: Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tư vấn, tạo nguồn tuyển sinh; quản lý các chương trình đào tạo từ xa theo nhu cầu xã hội của trường.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên