Giới thiệu chung

            Tên trường: Đại học Lương Thế Vinh

            Tên giao dịch quốc tế: Luong The Vinh University

            Địa chỉ: phường Lộc Vượng, TP. Nam Định

            Điện thoại: 0228.3680185  Fax: 0228.3681051

            Website: www.ltvu.edu.vn;            Email: Quantri@ltvu.edu.vn

     Trường Đại học Lương Thế Vinh là Trường Đại học dân lập (Nay là trường Tư Thục) nằm trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập ngày 05/12/2003 theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, trường đào tạo đa ngành với các ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Thú Y, Xây dựng, Tin học, Tiếng Anh, Điện, Cơ khí; Các hệ đào tạo: Cao học, Đại học, Cao đẳng, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng - Đại học và hệ đào tạo vừa làm vừa học.

     Ngày 02/10/2018, Trường Đại học Lương Thế Vinh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1292/QĐ-TTg v/v chuyển đổi sang loại hình trường Tư thục.

* Chức năng và nhiệm vụ của Nhà trường

     Trường Đại học Lương Thế Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa hệ, đa trình độ; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học của khu vực châu thổ sông Hồng và cả nước.

* Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm:

     - Hội đồng trường: 7 thành viên.

     - Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng.

     - Các phòng chức năng: 04 phòng

          + Phòng Tuyển sinh và Truyền thông;

          + Phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp;

          + Phòng Tổ chức - Hành chính - Pháp chế;

          + Phòng Tài chính - Kế toán;

     - Các Viện , Khoa chuyên môn: 06 khoa gồm:

          + Viện Sau Đào tạo sau đại học - Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;

          + Khoa Cơ bản – CNTT và Chuyển đổi số;

          + Khoa Kinh tế - QTKD

          + Khoa Xây dựng và Công nghệ;

          + Khoa Ngoại ngữ;

     Nhà trường đã đào tạo 16 chuyên ngành trình độ đại học thuộc các khối ngành:

     Khối ngành kinh tế gồm các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng

     Khối ngành kỹ thuật gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin.

     Khối ngành Nông Lâm Ngư gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật, Thú y.

     Khối ngành Văn hóa xã hội gồm các chuyên ngành: Văn hóa du lịch, Ngôn ngữ Anh.

     Để đáp ứng nhu cầu xã hội theo đúng mục tiêu, sứ mạng, Nhà trường đang tích cực mở thêm một số khoa mới với những ngành như: dược, y học cổ truyển, May - Thiết kế thời trang, luật, quản lý hành chính công,...

* Đội ngũ giảng viên:

     Trường đã xây dựng và chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng. Hiện tại nhà trường có trên 200 giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng) trong đó giảng viên cơ hữu có 4 giáo sư, 16 phó giáo sư, 39 tiến sỹ, còn lại là thạc sĩ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy đại học và sau đại học.

* Cơ sở vật chất:

     Tổng diện tích tự nhiên của nhà trường là 6,7 ha, trong đó diện tích khoảng 14.000 m2 sử dụng cho xây dựng nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thí nghiệm..., phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên