Thông báo về việc triển khai học Chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên năm học 2023 - 2024

Ngày: 29/08/2023

THÔNG BÁO

Về việc triển khai học Chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh

cho sinh viên năm học 2023 - 2024

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH  ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Kế hoạch học tập học phần Quốc phòng an ninh của nhà trường năm học 2023-2024; Nhà trường thông báo tới Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên như sau:

  1. Thời gian học tập: Từ 16/10/2023- đến 11/11/2023
  2. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm GDQP và AN- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam)
  3. Đối tượng học chương trình GDQP và AN: Toàn thể sinh viên của trường (trừ những SV được miễn và những SV đã học năm học 2022-2023 theo KH của Nhà trường)
  4. Theo Điều 4 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, những đối tượng SV được miễn, giảm, tạm hoãn môn GDQP và AN (phô tô công chứng minh chứng gửi về trường):

4.1 Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

-  Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

-  Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

-  Sinh viên là người nước ngoài.

4.2 Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN gồm:

- Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

4.3 Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

-  Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

-  Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

-  Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4.4 Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

- Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

- Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

5. Các đơn vị và Cố vấn học tập lập danh sách sinh viên theo đối tượng đào tạo: chính quy đại trà, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học; từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học các ngành khác  học đại học (có mẫu đính kèm)  gửi về trường trước ngày 10/9/2023 để Nhà trường có kế hoạch liên hệ với Trung tâm GDQP và AN- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam) tổ chức học tập cho SV.

6. Các khoản thu: Nhà trường sẽ thông báo cho các đơn vị và sinh viên sau khi có thông báo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

7. Địa chỉ liên hệ SĐT, Zalo: Thầy Minh: 0919651598; Cô Duyên: 0984147602.


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Đường Cầu Đông - Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Zalo: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên