Kế hoạch triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2023-2024

Ngày: 09/09/2023

Thực hiện công văn số 4567/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 24/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2023- 2024.   

Nhà trường triển khai kế hoạch nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2023 - 2024: xin tải file về để xem chi tiết!  


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên