Thông báo xin ý kiến về phương án đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 17/02/2022

THÔNG BÁO

V/v xin ý kiến các nhà đầu tư góp vốn về phương án đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh

 

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư góp vốn xây dựng trường Đại học Lương Thế Vinh

 

          Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 16 tháng 02 năm 2022 về chủ trương huy động vốn của Nhà đầu tư góp vốn xây dựng Trường, với sự tham gia dự họp của 7/7 thành viên trong Hội đồng Trường và ông Hà Hải Tiến, Trưởng ban kiểm soát Hội đồng Trường do ông Lê Hồng Khanh - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì.

          1. Tại cuộc họp Hội đồng Trường nhất trí, đồng tình tán thành ý kiến đánh giá của ông Lê Hồng Khanh Chủ tịch Hội đồng Trường về thực trạng của Nhà trường:

          a. Công tác tuyển sinh trong năm 2021 Nhà trường không tuyển sinh được đủ chỉ tiêu theo Kế hoạch năm 2021 đã đặt ra do các nguyên nhân chính sau:

          - Khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục của Nhà trường chưa đạt yêu cầu, chưa tạo được niềm tin, sức hút đối với cả phụ huynh và chính người học;

          - Các công trình hiện có đã bị xuống cấp cần phải sửa chữa lại;

          - Trang thiết bị phục vụ đào tạo hầu như đã bị hư hỏng nghiêm trọng không thể khắc phục lại được.

          Để khắc phục một bước ban đầu thực trạng trên, năm 2021 Hội đồng Trường đã đầu tư một phần phần kinh phí để xây mới: cổng trường, nhà thường trực bảo vệ, đổ bê tông mặt đường khu vực công trường mới.

          b. Tài nguyên quỹ đất của Nhà trường được giao quản lý sử dụng đang bị lãng phí, chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả để phục vụ cho đào tạo.

          2. Để sớm khắc phục những vấn đề trên, trước hết cần phải:

          a. Chỉnh trang lại khuôn viên, cảnh quan, tạo môi trường giáo dục để gây dựng niềm tin, sức thu hút người học;

          b. Sửa chữa lại các công trình (Nhà A, Nhà B,..) đã bị hư hỏng, xuống cấp;

          c. Đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ở mức độ tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          d. Mời các nhà đầu tư hoặc Trường tự đầu tư xây dựng khu luyện tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu đào tạo của Trường và khai thác dịch vụ luyện tập thể dục thể thao của mọi tầng lớp trong xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

          e. Mở thêm các mã ngành đào tạo mới mà xã hội có nhu cần tuyển dụng lớn.

          3. Muốn thực hiện được các nội dung trên thì cần phải có kinh phí.

          Tuy nhiên, thực trạng về năng lực tài chính của Trường đến thời điểm hiện tại là không đủ khả năng (ngay cả tiền lương tháng 02 năm 2022 cũng chưa có nguồn để chi trả). Để khắc phục thực trạng này Hội đồng Trường đã thảo luận, phân tích, và có 6/8 thành viên tham gia họp Hội đồng Trường nhất trí đề nghị các nhà đầu tư góp vốn xem xét thực hiện Phương án huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu theo nguyên tắc:

          - Tăng thêm vốn góp sở hữu theo tỷ lệ 1:1 (ví dụ, nhà đầu tư đang sở hữu (có vốn góp) là 100 triệu thì sẽ được mua 100 triệu);

          - Nếu đến thời điểm góp vốn nhà đầu tư không góp vốn hoặc không có đủ năng lực tài chính để mua cổ phiếu phát hành thêm thì có quyền bán quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác với đơn giá thỏa thuận;

          - Nhà đầu tư góp vốn nào muốn bán mà không bán được cho ai thì sẽ được ông Lê Hồng Khanh Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện nhà đầu tư mua lại với đơn giá: cứ 100 triệu sẽ được ông Lê Hồng Khanh mua lại với giá là 300 triệu; trong đó 100 triệu nộp về cho Nhà trường, 200 triệu còn lại trả cho nhà đầu tư góp vốn đã bán;

          Để có thể sớm huy động được nguồn tài chính, đảm bảo cho sự hoạt động của Nhà trường và đáp ứng được mục tiêu tuyển sinh, nâng cao vị thế của Nhà trường. Hội đồng Trường rất mong nhận được ý kiến phản hồi: "đồng ý hay không đồng ý" của các nhà đầu tư góp vốn về phương án tăng vốn góp đã nêu ở trên bằng văn bản chậm nhất là đến 17 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2022.

          Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh rất mong nhận được sự ủng hộ của các Nhà đầu tư góp vốn./.

                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                       Lê Hồng Khanh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên