Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

 

        Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật.

        Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm.

        Hiện nay Hiệu trưởng của trường đại học Lương Thế Vinh là NGƯT.TS.Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật.

        Trường được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận chuyển đổi từ trường đại học Dân lập sang trường đại học Tư thục. NGƯT.TS.Nguyễn Ngọc Hùng tiếp tục được giao nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

Các thời kỳ Hiệu trưởng của Nhà trường:

 

1. GS.TSKH.NGND. Hoàng Trọng Yêm, nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2. PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học xây dựng Hà Nội

 

3. PGS.TS. Lê Trần Lâm, nguyên thành ủy viên, Giám đốc sở KHCN Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO