Danh mục luận văn Thạc sỹ chuyên ngành QTKD khoá IV - phần 4

 

STT HỌ VÀ  TÊN NGÀY  SINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GVHD CTHĐ THƯ KÍ PB1 PB2 UVHĐ
109 Nguyễn Hữu  Bình 4/25/1978 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty cổ phần nước Thủ dầu Một PGS.TS Lê Công Hoa GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Phạm Thị Thu Hà
110 Nguyễn Thị  Phương 1984 Hoàn thiện công tác bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
111 Trần  Chí  Trung 04/07/1969 Nâng cao năng lực đầu thầu xây lắp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tân PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan
112 Nguyễn Thanh Hoài Ân 16/05/1980 Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại khu công nghiệp Sóng Thần ,Tỉnh Bình Dương PGS.TS An Như Hải GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Phan Kim Chiến
113 Nguyễn Thành  Nhân 5/2/1984 Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS An Như Hải PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phan Kim Chiến GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Phạm Thị Thu Hà
114 Lê Hoàng  Phước 2/20/1986 Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ môi giới tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS An Như Hải PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Phạm Quang Phan
115 Phan Thị Phương  Thúy 26/10/1987 Hoàn thiện công tác quản lý xuất khẩu lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS An Như Hải PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
116 Dương Khánh  Huy 29/12/1986 Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần may mặc Bình Dương PGS.TS An Như Hải GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
117 Nguyễn Ngọc  Thảo 14/12/1974 Hoàn thiện công tác "Kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước cấp Huyện của Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Bình Dương" PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Như Bình GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Trần Đăng Khâm
118 Nguyễn Bình  Trực 06/12/1983 Các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động tại trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Đăng Khâm GS.TS Đàm Văn Nhuệ
119 Huỳnh Thị  Hoa 9/18/1976 Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thị xã Bến Cát Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Đức Tĩnh PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trần Văn Đẩu GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Trần Đăng Khâm
120 Trần Hoàng  Quân 8/23/1984 Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành TS. Nguyễn Đức Tĩnh TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Nguyễn Như Bình PGS.TS Trần Đăng Khâm GS.TS Đàm Văn Nhuệ
121 Phạm Thái  Sinh 12/18/1981 Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn GOMO Việt Nam TS. Nguyễn Đức Tĩnh GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trần Văn Đẩu TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Trần Đăng Khâm
122 Vũ Thị  Anh 01/12/1980 Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Đình Trung TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Nguyễn Như Bình GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Trần Đăng Khâm TS. Hoàng Thị Minh Châu
123 Đặng Đăng Khoa 27/12/1975 Hoàn thiện quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Đình Trung PGS.TS Nguyễn Như Bình TS. Trần Văn Đẩu GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu PGS.TS Trần Đăng Khâm
124 Đặng Văn  Toản 20/10/1982 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn  Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Đình Trung GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Trần Văn Đẩu PGS.TS Trần Đăng Khâm PGS.TS Nguyễn Như Bình
125 Đặng Thị  Nga 30/12/1983 Quản lý công tác khiếu nại, tố cáo tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Lê Văn Tâm GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Phạm Thị Thu Hà
126 Nguyễn Thị Phương  Thảo 4/15/1981 Nâng cao chất lượng nhân lực tại Trung tâm giáo dục lao động - tạo việc làm Tỉnh Bình Dương TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Phạm Thị Thu Hà TS. Nguyễn Ngọc Hùng
127 Phan Thị Bích  Trâm 02/01/1990 Phương pháp tạo động lực cho người lao động trực tiếp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tân PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Phạm Thị Thu Hà
128 Lê Hoàng  Vinh 4/26/1975 Nâng cao năng lực của giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Bình Dương PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Phạm Quang Phan
129 Quách Thị Hồng  Hoa 08/11/1975 Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội TS. Trần Văn Đẩu TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Ngô Kim Thanh GS.TS Phạm Quang Phan
130 Lê Hữu  Hồng 29/03/1977 Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan PGS.TS Lê Văn Tâm TS. Nguyễn Ngọc Hùng GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Phạm Thị Thu Hà PGS.TS Ngô Kim Thanh
131 Nguyễn Đức Quang 22/06/1977 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) TS. Trương Đức Lực TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Phạm Quang Phan PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Lê Văn Tâm
132 Vũ Thị  Mây 01/01/1983 Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện  - Chi nhánh Thăng Long GS.TS Đàm Văn Nhuệ TS. Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS Ngô Kim Thanh PGS.TS Lê Văn Tâm PGS.TS Phạm Thị Thu Hà GS.TS Phạm Quang Phan
133 Nguyễn Đức  Hậu 28/03/1979 Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Lào Cai PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Công Hoa TS. Đỗ Tiến Minh
134 Trần Công  Hoàng 22/10/1982 Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Bảo Thắng  - Tỉnh Lào Cai PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Lê Công Hoa
135 Nguyễn Quang  Hợp 04/02/1979 Nâng cao chất lượng kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của kiểm toán nhà nước khu vực VII PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
136 Nguyễn Danh  Hùng 29/09/1986 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
137 Nguyễn Văn  Kiên 04/06/1982 Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Phan Kim Chiến PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Công Hoa TS. Đỗ Tiến Minh
138 Vũ Mai  Quỳnh 17/06/1990 Phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Phan Kim Chiến
139 Lê Văn  Nam 12/09/1989 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Milan Việt Nam GS.TS Đàm Văn Nhuệ PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên
140 Trần Quốc  Hội 02/06/1976 Phát triển nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Quyết Tiến TS. Trương Đức Lực PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên PGS.TS Lê Công Hoa PGS.TS Phan Kim Chiến TS. Đỗ Tiến Minh PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc


Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO