GIÁM SÁT THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC

 Thực hiện kế hoạch số 716/KH-UBVHGDTTN14 của Uỷ ban văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về việc Giám sát thi hành Luật giáo dục, ngày 23/8/2017, trường Đại học Lương Thế Vinh đã được đón tiếp Đoàn giám sát về làm việc với nhà trường.

Về phía Đoàn giám sát gồm có:

Bà Ngô Thị Minh – Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTN của Quốc hội

Bà Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTN của Quốc hội

Ông Trương Anh Tuấn – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Và các ông, bà đại biểu Quốc hội, đại diện thường trực UBND, HĐND tỉnh Nam Định

Về phía trường Đại học Lương Thế Vinh gồm có:

Ông Trương Đức Huy – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Trần Lâm – Hiệu trưởng

Ông Trần Quốc Khải – Phó Hiệu trưởng

Và các ông, bà là thành viên HĐQT, lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường.

Nội dung khảo sát:

1. Đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn triển khai và thực thi Luật giáo dục; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục cần điều chỉnh liên quan đến việc kiến nghị sửa các điều khoản trong Luật giáo dục.

2. Đánh giá việc triển khai và thực thi Luật giáo dục; những bất cập, tồn tại hoặc những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai luật vào thực tiễn ứng với các quy định của mỗi điều cần đề nghị sửa đổi; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung từng điều khoản cụ thể. Tập trung vào 5 nhóm chính sách:

Chính sách 1: “Sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo”

Chính sách 2: “Sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục phổ thông để đảy mạnh phân luồng sau THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT”

Chính sách 3: “ Đổi mới thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH và vấn đề thanh tra và xử lý kỷ luật nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục đào tạo và hội nhập Quốc tế”

Chính sách 4: “Chính sách đối với nhà giáo và người học”

Chính sách 5: “Chính sách xã hội hoá và đầu tư tài chính cho giáo dục”

3. Cho ý kiến về một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể.

4. Thực tiễn triển khai thực hiện Luật giáo dục tại nhà trường

5. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục

Với 5 nội dung trên, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc trong không khí cởi mở và nhận được những chia sẻ thẳng thắn từ phía nhà trường.

Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh được thành lập ngày 5/12/2003 trước khi có Luật Giáo dục 2005, là trường đại học đầu tiên trên quê hương Nam Định. Sau 12 năm thực hiện Luật Giáo dục, trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản dưới luật về giáo dục đào tạo.

   Quá trình triển khai thực hiện Luật Giáo dục và các văn bản dưới luật của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT tại trường đại học Lương Thế Vinh diễn ra thuận lợi là chủ yếu và cũng là nguyên nhân cốt lõi cho hoạt động có kết quả của nhà trường trong những năm qua.

    Việc tham gia ý kiến vào Luật Gáo dục là việc rất hệ trọng, rất khó vì phạm vi điều chỉnh của luật rất rộng. Trường đã in sao gửi văn bản nội dung giám sát của Ủy ban và yêu cầu tất cả các đơn vị trong trường tham gia ý kiến.  Sau khi tập hợp và xử lý các ý kiến của các đơn vị, trường đại học Lương Thế Vinh xin trân trọng lập báo cáo theo các nhóm chính sách và các Điều đã chỉ dẫn trong Đề cương báo cáo của Ủy ban. Riêng nhóm chính sách về giáo dục phổ thông trường không chuyên sâu, nên không đề cập đến.

Tại buổi làm việc, trường Đại học Lương Thế Vinh cũng đã gửi báo cáo về việc thi hành Luật giáo dục tại cơ sở. Trong báo cáo cũng đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật giáo dục. Ngoài ra, trường Đại học Lương Thế Vinh còn có một số kiến nghị một số chính sách đối với trường đại học ngoài công lập:

1. Hệ thống giáo dục quốc dân phát triển đa dạng cả về số lượng và chất lượng theo sự phát triển đa dạng của kinh tế - xã hội, tính chuyên ngành trong các cấp, hệ của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hình thành rất rõ, vì vậy đề nghị Quốc hội ban hành thành các luật riêng; Luật giáo dục điều chỉnh giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Luật giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục đại học điều chỉnh giáo dục đại học, không nên để trong Luật Giáo dục có mục giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong khi 2 trình độ này có Luật chuyên ngành.

2. Nhà nước cần nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chính sách sau đối với các trường đại học ngoài công lập:

- Nghiên cứu lại chính sách thuế đối với các trường ngoài công lập. Hiện nay các trường ngoài công lập phải nộp thuế còn các trường công lập không phải nộp thuế.

- Nghiên cứu, bổ sung chính sách vay tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các trường đại học ngoài công lập.

- Nghiên cứu, bổ sung chính sách tuyển dụng công chức, viên chức là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học không phân biệt tốt nghiệp công lập hay dân lập, không phân biệt hình thức đào tạo sao cho bình đẳng, chọn được người có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc.

- Nghiên cứu, bổ sung chính sách tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập tham gia các Dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học – công nghệ.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và giảng viên các trường đại học ngoài công lập, nhất là nội dung quản trị đại học và đào tạo trình độ Tiến sĩ  cho giảng viên theo Đề án 911.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà trường của UBND tỉnh đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Kết thúc buổi làm việc, Bà Ngô Thị Minh – Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao báo cáo của nhà trường đã giúp Đoàn hiểu rõ và sâu hơn tình hình nhà trường trong việc thực thi Luật giáo dục. Trường Đại học Lương Thế Vinh cũng là đại diện cho khối các trường đại học ngoài công lập đóng trên địa bàn các tỉnh, những khó khăn vướng mắc nhà trường đã nêu và kiến nghị cũng là khó khăn vướng mắc chung của các trường. Căn cứ từ thực tế này, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo để có kiến nghị với Quốc hội, UBND các tỉnh trong việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục và triển khai Luật giáo dục đáp ứng nhu cầu mới, tạo điều kiện để khối các trường ngoài công lập phát huy tốt tiềm năng phù hợp chủ trương xã hội hoá giáo dục của nhà nước trong những năm tiếp theo.

KỲ PHONG

Một số hình ảnh buổi làm việc:Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO