MẪU CHO QUÁ TRÌNH LÀM VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 TẢI VỀ TẠI ĐÂY:

1. Lý lịch khoa học của học viên

2. Đơn xin bảo vệ luận văn

3. Xác nhận luận văn chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng đánh giá chuyên môn

4. Mẫu giấy cam kết thông tin bằng Thạc sĩ

5. Mẫu báo cáo tiến độ viết luận văn của học viên

6. Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn

7. Mẫu đơn xin gia hạn

8. Nhận xét luận văn của giáo viên hướng dẫn

9. Nhận xét phản biện luận văn

10. Mẫu đề cương chi tiết luận văn

11. Mẫu luận văn Thạc sĩ

Các bạn có thể tải tại đây:

 



Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO