THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HIỆU TRƯỞNG

[19.10.2017 10:51]

 Trường đại học Lương Thế Vinh thông báo về việc tuyển dụng Hiệu trưởng nhà trường

Thông báo thời gian cấp phát bằng tốt nghiệp

[07.04.2015 09:40]

 Nhà trường thông báo thời gian cấp phát bằng, bảng điểm cho sinh viên đã tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ như sau:

Thông báo: Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

[04.11.2014 22:34]

 Lễ khai giảng năm học 2014 - 2014. Thời gian 8h30, ngày 05/11/2014

Thời khóa biểu học kỳ 7 - khóa 8

[17.08.2014 10:14]

Nhà trường thông báo thời khóa biểu học kỳ 7 khóa 8 như sau:

Điểm thi tốt nghiệp Đại học K7 và Cao đẳng K8

[18.06.2014 11:59]

 Trường Đại học Lương Thế Vinh Thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ ĐH K7 Và CĐ K8 như sau

Thông báo ngày thi và phòng thi các môn tốt nghiệp ĐH K7 và CĐ K8 ngành Kế toán, TCNH, QTKD

[21.05.2014 14:57]

Nhà trường thông báo ngày thi và phòng thi các môn tốt nghiệp ĐH K7 và CĐ K8 ngành Kế toán, TCNH, QTKD như sau:

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014

[12.05.2014 21:50]

Trường Đại học Lương Thế Vinh tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp len Đại học và Cao đẳng lên Đại học năm 2014 như sau:

Kế hoạch thi lại HK7.K7 và HK5.K8 ngành Xây Dựng

[07.05.2014 15:47]

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo kế hoạch thi lại KH7.K7 và HK5.K8 ngành Xây Dựng như sau:

Thông báo phòng thi môn điều kiện tốt nghiệp hệ ĐH k7 và CĐ k8 ngành Kế toán, TCNH, QTKD

[26.04.2014 16:43]

Nhà trường thông báo phòng thi môn điều kiện tốt nghiệp hệ ĐH k7 và CĐ k8 ngành Kế toán, TCNH, QTKD

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp ĐHXD - K6; thi lại học kỳ 7 - K7 và học kỳ 5 - K8

[20.03.2014 11:27]

Nhà trường thông báo kế hoạch thị lại  của học kỳ 7 - K7 và học kỳ 5 - K8

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2014

[30.12.2013 16:33]

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2014

THÔNG BÁO LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHOÁ 6 VÀ CAO ĐẲNG KHOÁ 7

[03.09.2013 10:06]

 THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp

cho sinh viên Đại học khoá 6 và Cao đẳng khoá 7

trường Đại học Lương Thế Vinh 

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO