THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 4 (2015-2017) ĐỢT 1 – NĂM 2015

[16.03.2015 16:09]

Trường ĐH Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh cao học khoá 4 (2015-2017) đợt 1 năm 2015 như sau:

Thông báo tuyển sinh cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 (2014 - 2016) đợt 2 - năm 2014

[11.09.2014 15:18]

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 (2014 - 2016)  đợt 2 - năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2014

[21.03.2014 17:31]

Chuyên ngành:QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 3 (2014-2016)

Thông báo tuyển sinh cao học quản trị kinh doanh khoá 2 (2013-2015)

[29.10.2013 07:45]

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh cao học quản trị kinh doanh khoá 2 (2013-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2 NĂM HỌC ( 2013 – 2015)

[26.03.2013 22:56]

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 10/2011 TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2011 và chỉ tiêu được giao năm 2013, Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh học trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm học 2013.

TUYỂN SINH HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2012

[29.07.2012 09:44]

Trường ĐH Lương Thế Vinh tuyển sinh học trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển 2 lần trong 1 năm, đợt 1 đã tuyển xong, nay tuyển đợt 2.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO