Tỉnh Thanh Hóa chốt phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023

Theo thông tin cập nhật của phòng Tuyển sinh trường ĐH Lương Thế Vinh. Ngày 28/3, Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt trong Quyết định số 1049/QĐ-UBND.

Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên

Về tuyển sinh lớp 10THPT chuyên Lam Sơn, tuyển với số lượng 385 học sinh chia ra 11 lớp chuyên (35 học sinh/lớp), cụ thể: 02 lớp Chuyên Toán, 02 lớp chuyên Tiếng Anh; Chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý mỗi môn 01 lớp.

Đối tượng dự tuyển, là học sinh tốt nghiệp THCS hoặc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp ngoại lệ do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định. Có xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp Trung học cơ sở từ loại khá trở lên. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự thi vào một lớp.

Hình thức bài thi: Mỗi thí sinh phải thực hiện ba bài thi môn chung (Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh) và một bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký; riêng môn chuyên của lớp chuyên Tin học được thi bằng môn Toán (dành cho lớp chuyên Tin học). Các môn chung là Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài là 120 phút; môn Tiếng Anh làm bài trong 60 phút đối; các môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút. Tất cả các bài thi theo hình thức tự luận, riêng bài thi môn Tiếng Anh chuyên thí sinh phải thi thêm kỹ năng nghe.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10; bài thi môn chung nhân hệ số một; bài thi môn chuyên nhân hệ số hai. Thời gian diễn ra kỳ thi vào ngày 01, 02/6/2022.

Tuyển sinh lơp 10 THPT Công lập

Đối tượng tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập là học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, các trường hợp khác do Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, quyết định.

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký hai nguyện vọng, gọi là nguyện vọng một và nguyện vọng hai vào các trường Trung học phổ thông công lập tại huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng một lần.

Về bài thi, mỗi thí sinh sẽ phải thực hiện ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Thời gian môn Ngữ văn và Toán là 120 phút; môn Tiếng Anh có thời gian làm bài là 60 phút. Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận.

Bài thi được tính theo thang điểm 10; bài thi Toán và Ngữ văn nhân điểm hệ số 2; điểm hệ số một đối với bài thi Tiếng Anh. Thời gian thi vào ngày 17, 18/6/ 2022.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, có thêm một số quy định riêng.

Đối tượng dự tuyển là học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư (tính đến ngày tuyển sinh) từ ba năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của nhà nước; Học sinh người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú ở vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định; Tuyển không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư (tính đến ngày tuyển sinh) từ 03 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. Thí sinh dự thi vào các trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú được đăng ký tối đa ba NV.

Để dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông ngoài công lập, học sinh phải tốt nghiệp Trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển, thời gian hoàn thành xét tuyển: Trước ngày 13 tháng 8 năm 2022.

30/03/2022


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên