Thông báo về việc trở lại học trực tiếp

Ngày: 21/02/2022

THÔNG BÁO

Về việc học viên, sinh viên trở lại học trực tiếp

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường Đại học Lương Thế Vinh.

 

          Căn cứ vào công văn số 4726/CV-BGDĐT ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

          Căn cứ vào Công điện số136/CĐ-BGDĐT ngày 08/02/2022 về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp;

          Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Nam Định diễn ra phức tạp, nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho giảng viên, nhân viên,  học viên và sinh viên đồng thời vẫn đảm bảo nội dung, chất lượng giảng dạy và tiến độ triển khai chương trình đào tạo. Hiệu trưởng nhà trường thông báo về việc học sinh, sinh viên trở lại học trực tiếp như sau:

  1. Học viên, sinh viên các ngành đào tạo và các khóa học học tập chung trở lại từ ngày 28/02/2022 theo thời khóa biểu năm học 2021-2022 đã triển khai; Những sinh viên bị F0; F1 đang sinh sống ở vùng đỏ, vùng vàng tiếp tục học trực tuyến;
  2. Đề nghị học viên, sinh viên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế;

          Trên đây là thông báo về việc học viên, sinh viên trở lại học trực tiếp. Đề nghị các đơn vị và học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (đã ký)

                                                                                   PGS.TS Mai Quốc Chánh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên