Phòng QLKH - ĐBCL & QHQT

     Phòng Quản lý Khoa học - Đảm bảo chất lượng & Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng, cũng như tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, học sinh của trường. Ngoài ra, Phòng còn có nhiệm vụ theo dõi việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ khoa học của Thầy Cô giáo thông qua công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như theo học các bậc cao học, tiến sĩ. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định ngành nghề đào tạo, cơ cấu ngành nghề, xây dựng chương trình đào tạo theo Quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đặc điểm riêng của Trường.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên