ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN - Cơ hội học đại học chính quy qua xét tuyển điểm lớp 12

Đánh giá chất lượng đào tạo qua cả một quá trình, đó là cách trường đại học Lương Thế Vinh xác định chất lượng đầu vào. Đề án xét tuyển này của trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn, cho phép trường thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2014 - 2015

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi  phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ  thống giáo dục quốc dân

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015  và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Trường ĐH Lương Thế Vinh  tri ân các anh hùng liệt sĩ và thương bệnh binh

Phường Lộc Vượng hiện nay có hơn 300 hộ gia đình chính sách, hàng năm UBND phường đã có nhiều các hoạt động tri ân, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO